Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây . Hỏi đó là hàm số nào?

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây . Hỏi đó là hàm số nào?

  1.  y = x3 -2x2 - x + 1

  2.  y = -x3 + 3x + 1

  3.  y = x3 -2x2 + x + 1

  4.  y = - x3 +3x - 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

7

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ trên?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG