Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong hình bên là đồ thị của mộthàm số trong bốnhàm số đượcliệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

  1. y = x4 - 2x2 + 1

  2. y = -x4 + 2x2 - 1

  3. y = x4 - 2x2 

  4. y = - x4 + 2x2 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + ( 2 − m ) x 2 − ( 2 m − 3 ) x + 1 . Tìm tất cả các giá trị của tham số m đểhàm số đồng biến trên tập xác định.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG