Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số y = c x + d a x + b ​ với a,b,c,d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số  với a,b,c,d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Từ dạng của đồ thị hàm số, ta thấy y ′ < 0 ∀ x  = 1.

Chọn C

Từ dạng của đồ thị hàm số, ta thấy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Điều kiện của tham số để hàm số có ba điểm cực trị là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG