Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của hàm số với , , , là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của hàm số  với ,,, là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số tăng trên và nên . Vậy đáp án là A.

Hàm số tăng trên  và   nên .

Vậy đáp án là  A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị cắt trục tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG