Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông Anh gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu tiên ông An đến rút toàn bộ tiền gốc và tiền lãi được là bao nhiêu ? (Biết lãi suất không thay dổi qua các năm ông gửi tiền).

Ông Anh gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu tiên ông An đến rút toàn bộ tiền gốc và tiền lãi được là bao nhiêu ? (Biết lãi suất không thay dổi qua các năm ông gửi tiền).
 

 1. 231,815 (triệu đồng)
   

 2. 197, 201 (triệu đồng)
   

 3. 217,695 (triệu đồng)
   

 4. 190,271 (triệu đồng)
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số tiền ông An nhận được sau 5 năm đầu là : Số tiền ông An nhận được (toàn bộ tiền gốc và tiền lãi) sau 10 năm là :

Số tiền ông An nhận được sau 5 năm đầu là :

Số tiền ông An nhận được (toàn bộ tiền gốc và tiền lãi) sau 10  năm là :

3

Câu hỏi tương tự

Anh Nam mới ra trường và đi làm với mức lương khởi điêm là 6 triệu đồng/ltháng. Anh muốn dành một khoản tiền tiết kiệm bằng cách trích ra 20% lương hàng tháng gửi vào ngân hàng theo hình thức lãi kép ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG