Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông An có một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 16m và độ dài trục bé bằng 10m . Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8m và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 100.000 đồng/ 1m 2 . Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).

Ông An có một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 16m và độ dài trục bé bằng 10m . Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8m và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 100.000 đồng/ 1m2 . Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).

  1. 7.862.000 đồng.

  2. 7.653.000 đồng.

  3. 7.128.000 đồng

  4. 7.826.000 đồng

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử elip có phương trình Từ giả thiết ta có 2a = 16 a = 8 và 2b = 10 b = 5 Vậy phương trình của elip là Khi đó diện tích dải vườn đượcgiới hạn bởi các đường (E 1 ); (E 2 ); x = -4; x= 4và diện tích của dải vườn là .Tính tích phân này bằng phép đổi biến x = 8 , ta được .Khi đó số tiền là T = 7652891,82 = 7.653.000

Giả sử elip có phương trình x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1 Từ giả thiết ta có 2a = 16 rightwards double arrowa = 8 và 2b = 10 rightwards double arrowb = 5

Vậy phương trình của elip là x squared over 64 plus y squared over 25 equals 1 rightwards double arrowleft square bracket table attributes columnalign right center left columnspacing 2px end attributes row y equals cell negative 5 over 8 square root of 64 minus y squared end root left parenthesis E subscript 1 right parenthesis end cell row y equals cell 5 over 8 square root of 64 minus y squared end root space left parenthesis E subscript 1 right parenthesis end subscript end cell end tableKhi đó diện tích dải vườn được giới hạn bởi các đường (E1); (E2); x = -4; x= 4 và diện tích của dải vườn là s equals space 2 integral subscript negative 4 end subscript superscript 4 5 over 8 square root of 64 minus x squared end root d x space equals 5 over 2 integral subscript 0 superscript 4 square root of 64 minus x squared end root d x. Tính tích phân này bằng phép đổi biến x = 8sin t , ta được s equals 80 space open parentheses pi over 6 plus fraction numerator square root of 3 over denominator 4 end fraction close parentheses.Khi đó số tiền là T = equals 80 space open parentheses pi over 6 plus fraction numerator square root of 3 over denominator 4 end fraction close parentheses.100000 space equals7652891,82 = 7.653.000

1

Câu hỏi tương tự

Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở đến một hòn đảo ở Cnhư hình vẽ. Khoảng cách từ Cđến Blà 1km. Bờ biển chạy thẳng từ đến Bvới khoảng cách là 4km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1km dây điện ...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG