Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đến lúc gặp nhau, mỗi xe đi được 1 quãng đường tương ứng là

Đến lúc gặp nhau, mỗi xe đi được 1 quãng đường tương ứng là

  1.  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

13

Câu hỏi tương tự

Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn bắt đầu khởi hành từ trạng thái đứng yên nhờ lực kéo của động cơ 600 N. .Biết hệ số ma sát của xe là 0,02. Lấy g = 10 m/s 2 . Biết lực kéo so...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG