Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đổ nước vào một thùng hình trụ có bán kính đáy . Nghiêng thùng sao cho mặt nước chạm vào miệng cốc và đáy cốc như hình vẽ thì mặt nước tạo với đáy cốc một góc Hỏi thể tích của thùng là bao nhiêu ?

Đổ nước vào một thùng hình trụ có bán kính đáy . Nghiêng thùng sao cho mặt nước chạm vào miệng cốc và đáy cốc như hình vẽ thì mặt nước tạo với đáy cốc một góc  Hỏi thể tích của thùng là bao nhiêu ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết ta suy ra . Vậy .

Từ giả thiết ta suy ra .

Vậy .

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh cạnh bên hợp với đáy một góc Gọi là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Tính thể tích của khối cầu

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG