Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để làm ra các viên đạn chì hình cầu nhỏ, người ta nấu chảy chì và cho chì chảy nhỏ giọt vào nước lạnh. Tại sao?

Để làm ra các viên đạn chì hình cầu nhỏ,  người ta nấu chảy chì và cho chì chảy nhỏ giọt vào nước lạnh. Tại sao?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi nhỏ giọt, các giọt chì thu về dạng có mặt ngoài nhỏ nhất, đó là dạng hình cầu. Sau đó các giọt chì được làm nguội trong nước.

Khi nhỏ giọt,  các giọt chì thu về dạng có mặt ngoài nhỏ nhất,  đó là dạng hình cầu.  Sau đó các giọt chì được làm nguội trong nước.

1

Câu hỏi tương tự

Trên đồ thị p -T (Hình 6.5) vẽ hai đằng tích của cùng một lượng khí . Đường nào ứng với thể tích lớn hơn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG