Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để kỉ niệm ngày 26-3. Chi đoàn 12A dự định dựng 1 lều trại có dạng parabol (nhìn từ mặt trước, lều trại được căng thẳng từ trước ra sau, mặt sautrại cũng là parabol giống như mặt trước) với kích thước nền trại là 1 hình chữ nhật có chiều rộng 3 mét , chiều sâu 6 mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích phần không gian phía trong trại để lớp 12A cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp

Để kỉ niệm ngày 26-3. Chi đoàn 12A dự định dựng 1 lều trại có dạng parabol (nhìn từ mặt trước, lều trại được căng thẳng từ trước ra sau, mặt sau trại cũng là parabol giống như mặt trước) với kích thước nền trại là 1 hình chữ nhật có chiều rộng 3 mét , chiều sâu 6 mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích phần không gian phía trong trại để lớp 12A cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp 

  1. 30 space m cubed

  2. 36 space m cubed

  3. 40 space m cubed

  4. 41 space m cubed

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho các điểm A, B, C theo thứ tự thuộc các tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một sao cho OA=a (a>0), OB=a 2 ​ , OC=c(c>0). Gọi D là đỉnh đói diện với O của hình chữ nhậ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG