Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đội văn nghệ của trường có hai đội. Đội ca hát gồm 10 nam và 10 nữ. Đội múa gồm 8 nam và 12 nữ. Từ mỗi đội chọn ngẫu nhiên một người. Gọi X là số người nam trong 2 người đã chọn. Lập bảng phân bố xác suất của X.

Đội văn nghệ của trường có hai đội. Đội ca hát gồm 10 nam và 10 nữ. Đội múa gồm 8 nam và 12 nữ. Từ mỗi đội chọn ngẫu nhiên một người. Gọi X là số người nam trong 2 người đã chọn. Lập bảng phân bố xác suất của X. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xếp 5 nam và 2 nữ vào một bàn dài gồm 7 chỗ ngồi. Tính xác suất để 2 nữ không ngồi cạnh nhau?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG