Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điều kiện xác định của hàm số là

Điều kiện xác định của hàm số y equals log subscript 2 open parentheses x minus 1 close parentheses là
 

  1. x not equal to 1

  2. x greater than 1

  3. x less than 1

  4. for all x element of straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: .

Điều kiện xác định: x minus 1 greater than 0 left right double arrow x greater than 1 .

1

Câu hỏi tương tự

Cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG