Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điều kiện cần và đủ để hàm số có một điểm cực trị ?

Điều kiện cần và đủ để hàm số  có một điểm cực trị ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để hàm số có một điểm cực trị thì phương trình phải có đúng một nghiệm. Ta có: Để có một nghiệm phân biệt thì .

Để hàm số có một điểm cực trị thì phương trình  phải có đúng một nghiệm.

Ta có:

Để  có một nghiệm phân biệt thì

.

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của hàm số với , , , là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG