Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm nào trong các hình vẽ dưới đây là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và

Điểm nào trong các hình vẽ dưới đây là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng open parentheses D subscript 1 close parentheses colon space x plus y equals 2 và open parentheses D subscript 2 close parentheses colon space y equals 4

  1. Điểm M

  2. Điểm N

  3. Điểm P

  4. Điểm Q

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG