Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm M trong hình vẽ dưới đây biểu thị cho số phức

Điểm M trong hình vẽ dưới đây biểu thị cho số phức

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Hoành độ, tung độ của điểm M là phần thực Phần ảo của số phức < => z = -2 + 3i

Đáp án B

Hoành độ, tung độ của điểm M là phần thực 

Phần ảo của số phức < => z = -2 + 3i

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz cho mặt phẳng ( α ) : x − 4 y + 4 z − 3 = 0 và đường thẳng ( Δ ) : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 4 t y = 2 t z = 3 + t ​ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG