Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm M trong hình vẽ biểu diễn số phức z. Chọn kết luận đúng về số phức z

Điểm M trong hình vẽ biểu diễn số phức z. Chọn kết luận đúng về số phức 


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương pháp: Cho số phức z = x + y i ( x , y ∈ R ) ⇒ M ( x ; y ) là điểm biểu diễn số phức z. Cho số phức z = a + bi ⇒ z = a − bi Cách giải: Ta thấy M (- 3;5)biểu diễn số phức z ⇒ z = − 3 + 5 i ⇒ z = − 3 − 5 i

Đáp án D

Phương pháp:
Cho số phức  là điểm biểu diễn số phức z.
Cho số phức 
Cách giải:
Ta thấy M (- 3;5)biểu diễn số phức 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức P = x . 3 x 2 . 4 x 3 ​ ​ ​ với x > 0 .Biết viết gọn P ta được P = x n m ​ với n m ​ là phân số tối giản ( m , n > 0 ) .Hỏi tổng m + n bằng bao nhiêu ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG