Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Theo hình vẽ M ( − 2 ; 1 ) ⇒ z = − 2 + i

Đáp án A

Theo hình vẽ 

1

Câu hỏi tương tự

Đợt thi đua 26/3 Đoàn trường THPT Nho Quan A có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG