Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm biểu diễn cho số phức z = 1 − 2 i trên mặt phẳng O x y có tọa độ là:

Điểm biểu diễn cho số phức  trên mặt phẳng  có tọa độ là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O ) , các đường cao AI , BK của tam giác ABC cắt nhau tại H ( I thuộc BC ,K thuộc AC ).AI và BK cắt đường tròn ( O ) lần lượt tại D và E...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG