Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm biểu diễn của các số phức z = 2+bi với b R, nằm trên đường thẳng có phương trình là:

Điểm biểu diễn của các số phức z = 2+bi với b element of R, nằm trên đường thẳng có phương trình là:
 

  1. x = 2

  2. y = 2

  3. x = y

  4. y = x+2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện ∣ z − ( 3 − 4 i ) ∣ = 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG