Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để hoàn thành một công việc, nếu 2 người A và B cùng làm với nhau thì mất 12 giờ, nếu A làm một mình thì mất 21 giờ. Hỏi nếu B làm một mình thì mất mấy giờ để hoàn thành công việc đó ?

Để hoàn thành một công việc, nếu 2 người A và B cùng làm với nhau thì mất 12 giờ, nếu A làm một mình thì mất 21 giờ. Hỏi nếu B làm một mình thì mất mấy giờ để hoàn thành công việc đó ?

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tính số phần công việc A làm được trong vòng 12h và Số phần công việc còn lại khi đó Suy ra thời gianmột mình B làm? Lời giải chi tiết: Trong 12 giờ, A làm được công việc. Số phần công việc còn lại là1− = Thời gian một mình B làm là 12: =28(giờ).

Phương pháp giải:

Tính số phần công việc A làm được trong vòng 12h và Số phần công việc còn lại khi đó

Suy ra thời gian một mình B làm?

Lời giải chi tiết:

Trong 12 giờ, A làm được12 over 21 công việc.

Số phần công việc còn lại là 1−12 over 21=3 over 7

Thời gian một mình B làm là 12:3 over 7=28 (giờ).


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp . Chọn câu sai .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG