Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

* Dùng công thức nghiệm để giải phương trình sau: Nghiệm của phương trình (3) là:

* Dùng công thức nghiệm để giải phương trình sau:

times space 5 x squared plus 3 x plus 1 equals 0 space left parenthesis 3 right parenthesis

Nghiệm của phương trình (3) là:

  1. Vô nghiệm

  2. x subscript 1 equals x subscript 2 equals negative 3 over 5

  3. x subscript 1 equals 1 semicolon space x subscript 2 equals 1 fifth

  4. x subscript 1 equals negative 2 semicolon space x subscript 2 equals 3 over 5

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Gía trị nào của m dưới đây để đồ thị (D) của phương trình cắt trục hoành tại điểm có hoành độ ? A. B. C. D. 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG