Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2017, ban dự án đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh dự định xây dựng một khối cầu có bán kính bằng 2m để trưng bày hoa tươi xung quanh, để tiết kiệm diện tích Ban quản lý xây một hình trụ nội tiếp mặt cầu. Tính bán kính của hình trụ sao cho khối trụ có thể tích lớn nhất.

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2017, ban dự án đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh dự định xây dựng một khối cầu có bán kính bằng 2m để trưng bày hoa tươi xung quanh, để tiết kiệm diện tích Ban quản lý xây một hình trụ nội tiếp mặt cầu. Tính bán kính của hình trụ sao cho khối trụ có thể tích lớn nhất.

  1. r space equals space fraction numerator 4 square root of 3 over denominator 3 end fraction

  2. r space equals fraction numerator 32 pi square root of 3 over denominator 9 end fraction

  3. r equals fraction numerator 2 square root of 6 over denominator 3 end fraction

  4. r equals space 8 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối trụ có chu vi đáy bằng 4 π a và đường cao bằng a. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG