Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

↵ Cho hình vuông ABCD có tâm O và cạnh bằng 2a . Trên đường thẳng qua O vuông góc với (ABCD) lấy điểm S . Biết góc giữa SA và (ABCD) có số đo bằng 4 5 ∘ . Tính độ dài SO

  Cho hình vuông ABCD có tâm O và cạnh bằng 2a. Trên đường thẳng qua O vuông góc với (ABCD) lấy điểm S. Biết góc giữa SA và (ABCD) có số đo bằng . Tính độ dài SO

R. Roboctvx132

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B SO = A O = 2 1 ​ A C = 2 1 ​ .2 a 2 ​ = a 2 ​

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Với hình hộp chữ nhật ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 . Điền tiếp vào chỗ trốngở khẳng định sau : Đường chéo hình hộp là d, đường chéo AD 1 = b thì AB = ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG