Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Chứng minh : (a > 0 ; a ≠ 1)

. Chứng minh :
 open parentheses fraction numerator square root of a plus 1 over denominator square root of a minus 1 end fraction minus fraction numerator square root of a minus 1 over denominator square root of a plus 1 end fraction plus 4 square root of a close parentheses open parentheses square root of a minus fraction numerator 1 over denominator square root of a end fraction close parentheses equals 4 a 
(a > 0 ; a ≠ 1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A =  x – y  ≥ 0, do đó A lớn nhất khi và chi khi A 2 lớn nhất. Theo bất đẳng thứcBunhiacôpxki :

A = x – y ≥ 0, do đó A lớn nhất khi và chi khi A2 lớn nhất. Theo bất đẳng thức Bunhiacôpxki :

1

Câu hỏi tương tự

Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm? A. Cả(I) và(II). B. (I). C. (II). D. Không có hệ nào cả.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG