Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để biết độ sâu của một cái hang, những người thám hiểm thả một hòn đá từ miệng hang và đo thời gian từ lúc thả đến lúc nghe thấy tiếng vọng của hòn đá khi chạm đất. Giải sử người ta đo được thời gian là 13,66s. Tính độ sâu của hang. Lấy gia tốc trọng trường và vận tốc âm trong không khí.

Để biết độ sâu của một cái hang, những người thám hiểm thả một hòn đá từ miệng hang và đo thời gian từ lúc thả đến lúc nghe thấy tiếng vọng của hòn đá khi chạm đất. Giải sử người ta đo được thời gian là 13,66s. Tính độ sâu của hang. Lấy gia tốc trọng trường g equals 10 m divided by s squared và vận tốc âm trong không khí .

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi h là độ sâu của hang, là thời gian hòn đá rơi đến đáy, là thời gian tiếng vọng từ đáy hang lên đến miệng hang. Ta có: Thời gian từ lúc thả hòn đá đến lúc nghe thấy tiếng vọng bằng: Thay vào biểu thức vừa nhận được, ta có: Hay là : Giải phương trình (3), ta được hai giá trị của , trong đó có một giá trị âm. Ta chỉ lấy giá trị dương Như vậy thời gian tiếng vọng đi từ đáy hang đến miệng hang là: Độ sâu của hang là:

Gọi h là độ sâu của hang,undefined là thời gian hòn đá rơi đến đáy, undefined là thời gian tiếng vọng từ đáy hang lên đến miệng hang. Ta có:
h equals v subscript â m end subscript. t subscript 2 equals 340 t subscript 2 space space space space end subscript left parenthesis 1 right parenthesis h equals 1 half g t squared subscript 1 equals 1 half.10 t squared subscript 1 equals 5 t squared subscript 1 space space space space space left parenthesis 2 right parenthesis T ừ space đ ó space t subscript 2 equals fraction numerator 5 t squared subscript 1 over denominator 340 end fraction
Thời gian từ lúc thả hòn đá đến lúc nghe thấy tiếng vọng bằng:
t equals t subscript 1 plus t subscript 2 equals 13 comma 66 s
Thay undefined vào biểu thức vừa nhận được, ta có:
t subscript 1 plus fraction numerator 5 t squared subscript 1 over denominator 340 end fraction equals 13 comma 66

Hay là :

5 t squared subscript 1 plus 340 t subscript 1 minus 13 comma 66.340 equals 0 space space space space space space left parenthesis 3 right parenthesis

Giải phương trình (3), ta được hai giá trị của undefined  , trong đó có một giá trị âm.
Ta chỉ lấy giá trị dương t subscript 1 equals 11 comma 66 s
Như vậy thời gian tiếng vọng đi từ đáy hang đến miệng hang là:
t subscript 2 equals t minus t subscript 1 equals 13 comma 66 minus 11 comma 66 equals 2 s
Độ sâu của hang là: undefined  
 

1

Câu hỏi tương tự

Một ô tô chạy trên một đường thẳng với vận tốc 25 m/s. Hai giây sau, vận tốc của xe là 20 m/s. Hỏi gia tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG