Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để bất phương trình ( x + 5 ) ( 3 − x ) ​ ≤ x 2 + 2 x + a nghiệm đúng với mọi giá trị của x ∈ [ − 5 , 3 ] , tham số a phải thỏa điều kiện:

Để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi giá trị của , tham số a phải thỏa điều kiện: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. a ≥ 5

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng k = 0 ∑ n ​ [ x + n k ​ ] = [nx], ∀ x ∈ IR, V 1 ≤ n ∈ N

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG