Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đaoh hàm của hàm số f(x) = là:

Đaoh hàm của hàm số f(x) = open parentheses 2 x squared plus x minus 1 close parentheses to the power of 2 over 3 end exponent là:

  1. fraction numerator 2 open parentheses 4 x plus 1 close parentheses over denominator 3 cube root of 2 x squared plus x minus 1 end root end fraction

  2. fraction numerator 2 open parentheses 4 x plus 1 close parentheses over denominator 3 cube root of left parenthesis 2 x squared plus x minus 1 end root right parenthesis squared end fraction

  3. fraction numerator 3 open parentheses 4 x plus 1 close parentheses over denominator 3 cube root of 2 x squared plus x minus 1 end root end fraction

  4. fraction numerator 2 open parentheses 4 x plus 1 close parentheses over denominator 3 cube root of left parenthesis 2 x squared plus x plus 1 right parenthesis squared end root end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt phẳng ( và đường thẳng d: . Góc giữa mặt phẳng ( )và đường thẳng d (đơn vị: độ) là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG