Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đưa các phân thức sau về cùng mẫu thức:

Đưa các phân thức sau về cùng mẫu thức :

a. space fraction numerator 3 x plus 2 over denominator x squared minus 2 x plus 1 end fraction space space v à space space fraction numerator 1 over denominator x squared minus 1 end fraction b. space fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction space space v à space fraction numerator 3 x over denominator 1 minus x squared end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Quy đồng mẫu thức các phân thức Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Lời giải chi tiết: 

 


 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG