Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ở 15 0 C, nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt của ẩm kế khô-ướt chỉ nhiệt độ giống nhau. Hỏi nhiệt kế ướt sẽ chỉ nhiệt độ nào nếu nhiệt độ của không khí tăng lên đến 20 0 C? Cho rằng lượng hơi nước trong không khí vẫn như cũ.

Ở 150C, nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt của ẩm kế khô-ướt chỉ nhiệt độ giống nhau. Hỏi nhiệt kế ướt sẽ chỉ nhiệt độ nào nếu nhiệt độ của không khí tăng lên đến 200C? Cho rằng lượng hơi nước trong không khí vẫn như cũ.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hai nhiệt kế chỉ độ giống nhau thì độ ẩm tỉ đối là 100%. Lúc đó, trong 1m 3 không khí ẩm có 12,8 g hơi nước. Ở 20 0 C thì lượng hơi nước bão hòa là : 17,3g/m 3 (xem Bảng áp suất và khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở nhiệt độ khác nhau trong SGK). Vậy độ ẩm tỉ đối là: Nhiệt kế khô chỉ 20 0 C mà độ ẩm tỉ đối là 74% thì theo Bảng tra độ ẩm tỉ đối (xem bài 56 SGK) sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai nhiệt kế là 3 0 C. Vậy đáp số là 17 0 C.

Hai nhiệt kế chỉ độ giống nhau thì độ ẩm tỉ đối là 100%. Lúc đó,  trong 1m3 không khí ẩm có 12,8 g hơi nước.  Ở 200C thì lượng hơi nước bão hòa là : 17,3g/m3(xem Bảng áp suất và khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở nhiệt độ khác nhau trong SGK). Vậy độ ẩm tỉ đối là:  Nhiệt kế khô chỉ 200C mà độ ẩm tỉ đối là 74% thì theo Bảng tra độ ẩm tỉ đối (xem bài 56 SGK) sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai nhiệt kế là 30C.

Vậy đáp số là 170C.

2

Câu hỏi tương tự

Thả một hạt muối ăn vào một bình nước , sau một thời gian các phân tử muối phân bố đều trong toàn thể tích nước. Hãy giải thích hiện tượng.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG