Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

07 tháng 4 2020 02:42

câu hỏi

yx9+8=4x5


0

5


N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 08:59

Bạn kiểm tra lại đề nhé!

Lê V

10 tháng 4 2020 11:19

Cho mik xl mik ra đề sai

Lê V

10 tháng 4 2020 11:20

Cảm ơn Ngọcanh nhé làm bạn tớ nhé

Huệ N

07 tháng 4 2020 13:44

ra đề sai mà biểu người ta giải

Phan H

07 tháng 4 2020 13:57

ra đề sai mà để người ta giải là sao 🤔

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2×3=?

21

Lihat jawaban (9)