Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần C

04 tháng 4 2020 10:01

câu hỏi

your car is still in the garage, it .........ready by next Thursday A.is B.was C.has been D.will be


0

1


Nguyen K

11 tháng 4 2020 14:47

C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hello every body! My name is Vi I'm 12 year old I'm studen Vi's school Hùng Vương My class 6B *Hãy nói vài câu tiếng anh giới thiệu về bạn xem nào* *Có câu nào sai thì mong mọi người chỉnh hộ*

11

Được xác nhận