Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng B

09 tháng 10 2022 08:32

câu hỏi

You (stay)............... at home tonight?

You (stay)............... at home tonight?


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 10:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hằng B</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh bài Hoàn thành câu</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Are you going to stay at home tonight?</p><p>Giải thích: Có từ tonight (tối nay) nên đây là thì tương lai gần</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hằng B

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh bài Hoàn thành câu

Lời giải chi tiết như sau:

Are you going to stay at home tonight?

Giải thích: Có từ tonight (tối nay) nên đây là thì tương lai gần

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Ánh Q

09 tháng 10 2022 09:30

You will stay at home tonight?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với ạ

5

Được xác nhận