Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

05 tháng 10 2022 16:32

câu hỏi

You're ... to use social media on weekday (forbid)

You're ... to use social media on weekday (forbid)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 16:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn H,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>You're <strong>forbidden </strong>to use social media on weekday (forbid)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn H,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11

Bài giải chi tiết :

You're forbidden to use social media on weekday (forbid)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận