Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

15 tháng 7 2021 14:22

câu hỏi

you're happy ☺️ or you're sad😭


23

2


Tran H

16 tháng 7 2021 13:46

😢😢😢

Đỗ T

17 tháng 7 2021 02:50

why are you sad

Tramy2013 V

18 tháng 7 2021 14:41

☺☺☺☺☺☺☺☺ I'm happy. And you are you 😀or😔 ?

Đỗ T

18 tháng 7 2021 15:08

☺️ oh I am happy

— Hiển thị thêm 1 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dĩa trong tiếng anh là gì

6

Lihat jawaban (2)