Square root
VBT
Calculator
magnet

Le T

10 tháng 10 2022 12:27

câu hỏi

you..............................(know) about computer

you..............................(know) about computer


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 12:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Le T,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>Do you know</strong> about computer?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Le T,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

- Do you know about computer?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em viết cấu trúc của thì Quá khứ hoàn thành với ạ .Em cảm ơn

30

Lihat jawaban (2)