Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

27 tháng 10 2022 13:52

câu hỏi

You feel tired now because you didn't sleep very well last night. -> Had.........

You feel tired now because you didn't sleep very well last night.

-> Had.........


20

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>You feel tired now because you didn't sleep very well last night.</p><p>=&gt; Had you slept well last night, you wouldn’t feel tired now.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

You feel tired now because you didn't sleep very well last night.

=> Had you slept well last night, you wouldn’t feel tired now.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; Had you slept well last night, you wouldn't feel tired now.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

-> Had you slept well last night, you wouldn't feel tired now.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:57

Được xác nhận

Xin chào em Thảo P, Đây là một bài thuộc Tiếng Anh 8 Bài giải chi tiết: You feel tired now because you didn't sleep very well last night. => Had you slept well last night, you wouldn’t feel tired now. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoàn thành các câu sau chi động từ ở bị động hoặc chủ động: 1. He (sell).........…. .cars.

3

Được xác nhận