Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương N

02 tháng 11 2022 15:25

câu hỏi

Yesterday/ we/ visit/ nursing home/ read/ books/ elderly.

Yesterday/ we/ visit/ nursing home/ read/ books/ elderly.


3

1


Đ. Châu

03 tháng 11 2022 08:08

<p>Chào em Phương N,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài ghép từ cho sẵn thành câu có nghĩa.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>Yesterday/ we/ visit/ nursing home/ read/ books/ elderly.<br>--&gt; Yesterday, we visited a nursing home and read books for the elderly.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Phương N, 

 

Đây là dạng bài ghép từ cho sẵn thành câu có nghĩa. 

 

Đáp án: 

Yesterday/ we/ visit/ nursing home/ read/ books/ elderly.
--> Yesterday, we visited a nursing home and read books for the elderly. 

 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

why do you love kien guru

0

Lihat jawaban (1)