Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền T

03 tháng 10 2021 07:43

câu hỏi

y= x^3 - 3x + 1


7

1


Bùi T

04 tháng 10 2021 15:53

làm gì v bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xét tính đơn điệu cửa y=căn 5-x + căn x-1

30

Lihat jawaban (1)

tìm k để phương trình -x^3+3x^2+k^3-3k^2=0 có 3 nghiệm phân biệt

3

Được xác nhận