Square root
VBT
Calculator
magnet

Emily D

13 tháng 4 2020 04:47

câu hỏi

Y =x^2 /x-1


0

1


Đạt Đ

14 tháng 4 2020 03:36

bằng 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giới hạn của lim(1/1-x - 3/1-x^3)

0

Lihat jawaban (1)