Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

30 tháng 9 2021 01:55

câu hỏi

y= x^2+3x+1/x-1 tìm tiệm cận ngang và đứng


24

1


Mướp M

03 tháng 10 2021 14:11

có 1 TCĐ x=1, không có TCN

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian Oxyz, cho các véc to u(3,-2,1) , v(-1,0,4). Tính tích vô hướng (u+v)×(u-v) bằng

4

Lihat jawaban (1)