Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

26 tháng 6 2023 03:02

câu hỏi

yêu là gì

yêu là gì


19

2


BlueCat B

26 tháng 6 2023 08:08

<p>Yêu là hành động quan tâm, chăm sóc, lo lắng… cho người mình yêu thương nhất và mong muốn mang lại nhiều hạnh phúc cho cuộc sống của họ.</p>

Yêu là hành động quan tâm, chăm sóc, lo lắng… cho người mình yêu thương nhất và mong muốn mang lại nhiều hạnh phúc cho cuộc sống của họ.

Tú T

30 tháng 6 2023 02:51

<p>Yêu là quan tâm, lo lắng, chăm sóc, ... cho người mình yêu thương.</p>

Yêu là quan tâm, lo lắng, chăm sóc, ... cho người mình yêu thương.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận