Square root
VBT
Calculator
magnet

Mooyiyoung M

24 tháng 11 2019 06:01

câu hỏi

yêu cầu thu gọn x - 3 x + 2. 6x ------ - ------ - -------- x + 1 x - 1. 1 - x mũ 2


1

1


Nguyễn T

11 tháng 12 2019 06:35

mtc:x (x+1)(x-1) kq= -1 ____ x+1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các bạn cho mình hỏi? Cách để kiếm nhiều vàng cần phải làm gì ?

33

Lihat jawaban (2)