Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái H

10 tháng 3 2021 14:10

câu hỏi

y sin dx + y^2 cosx dy=0


16

5


Thái H

10 tháng 3 2021 14:13

(x^3-x^3)dx+x^2(y^2-1)dy=0

Thái H

10 tháng 3 2021 14:13

giải giùm với 2câu trên đó nha

Thái H

10 tháng 3 2021 14:14

x mũ 3 nha

Thái H

10 tháng 3 2021 14:14

y mũ 2 nha

D. Nguyen

15 tháng 3 2021 03:52

Với câu hỏi trên em cần kiểm tra và ghi lại đề chính xác. Câu hỏi trong phần comment của em: "(x^3-x^3)dx+x^2(y^2-1)dy=0" em kiểm tra lại vế đầu sao lại là x^3-x^3 được, nếu số mũ khác nhau thì thầy có hướng dẫn giải như sau: x=0 là nghiệm của phương trình vi phân trên. khi x khác 0 ta chia 2 vế cho x^2. sau đó lấy nguyên hàm 2 vế ra kết quả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz khoảng cách từ M(1; 4; -7) đến mặt phẳng (P): 2x - y + 2z - 9= 0 là?

3

Lihat jawaban (1)

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số y=(x^3 -3x+m)^2 trên đoạn [-1;1] bằng 4. Tính tổng các phần tử của s A , 0 B , -5 C , 3 D , 6

12

Được xác nhận