Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia H

19 tháng 1 2022 04:03

câu hỏi

y × 8 = 64 y =???


7

2


Ngọc N

19 tháng 1 2022 04:59

y = 8 nha bạn Gia H

Chi N

20 tháng 3 2022 08:13

x = 8 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

200000+23456

6

Lihat jawaban (1)