Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

04 tháng 12 2019 06:24

câu hỏi

y=1/1-sinx


0

1


Thanh L

04 tháng 12 2019 12:00

đk .sinx khác 1 -> x khác pi/2 +k2pi ->D=R\{pi/2+k2pi}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có thể giải thích giúp em làm sao để tìm tập xác định không ạ?

29

Lihat jawaban (1)