Square root
VBT
Calculator
magnet

Phát P

22 tháng 2 2020 08:08

câu hỏi

xy-5y-2x=-41 giúp mk vs ạ


0

2


Nguyễn X

11 tháng 3 2020 13:25

0biết

Bình N

11 tháng 3 2020 13:56

vì là 5 y và 2x nên suy gia 5 nhân y và 2 nhân X vì 2x khi bị trừ bởi 5y nên suy ra 2x bằng số từ 20 đến 29và vì x là số có môt chữ số nên ta sét tất cả cả số thì thấy y và x là 2 số không tồn tại vì vì XY là số số có hai chữ số >—</// !!!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm X thuộc z ×. (×+3)=0

0

Lihat jawaban (1)