Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo V

13 tháng 10 2022 14:42

câu hỏi

xin mn giúp ạ

alt

10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 16:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bảo V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Tứ giác, Bài Tứ giác</p><p>Bài giải chi tiết : Em vui lòng xem hình vẽ trong hình ảnh đính kèm.</p><p>a) Vì E đối xứng với F qua D =&gt; ED=DF=1/2EF(1)</p><p>Xét tam giác ABC có D,E lần lượt là trung điểm của AB, AC</p><p>=&gt; DE là đường trung bình của tam giác ABC</p><p>=&gt; DE//BC và DE=1/2BC(2) (tính chất đường trung bình</p><p>Từ (1) và (2) =&gt; EF=BC</p><p>Xét tứ giác BEFC có:</p><p>EF//BC ( Do ED//BC(c/m trên))</p><p>EF=BC (cm trên))</p><p>=&gt; Tứ giác BEFC là hình bình hành</p><p>Tương tự ta có:</p><p>Vì G đối xứng với D qua E =&gt; GE=ED=1/2GD(3)</p><p>Từ (2) và (3)</p><p>=&gt; GD=BC</p><p>Xét tứ giác BGDC có:</p><p>GD//BC ( Do ED//BC(c/m trên))</p><p>GD=BC (cm trên))</p><p>=&gt; Tứ giác BGDC là hình bình hành</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bảo V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Tứ giác, Bài Tứ giác

Bài giải chi tiết : Em vui lòng xem hình vẽ trong hình ảnh đính kèm.

a) Vì E đối xứng với F qua D => ED=DF=1/2EF(1)

Xét tam giác ABC có D,E lần lượt là trung điểm của AB, AC

=> DE là đường trung bình của tam giác ABC

=> DE//BC và DE=1/2BC(2) (tính chất đường trung bình

Từ (1) và (2) => EF=BC

Xét tứ giác BEFC có:

EF//BC ( Do ED//BC(c/m trên))

EF=BC (cm trên))

=> Tứ giác BEFC là hình bình hành

Tương tự ta có:

Vì G đối xứng với D qua E => GE=ED=1/2GD(3)

Từ (2) và (3)

=> GD=BC

Xét tứ giác BGDC có:

GD//BC ( Do ED//BC(c/m trên))

GD=BC (cm trên))

=> Tứ giác BGDC là hình bình hành

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)