Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

01 tháng 5 2023 09:51

câu hỏi

Xin lỗi

Xin lỗi

 

alt

1

1


Nguyễn K

31 tháng 5 2023 08:11

<p>Xã Xuân phương quyên góp được số gạo là:</p><p>5200+125=5325(kg)</p><p>xã Xuân phong quyên góp được số gạo là:</p><p>5325+55=5380(kg)</p><p>đáp số:5380 kg gạo</p>

Xã Xuân phương quyên góp được số gạo là:

5200+125=5325(kg)

xã Xuân phong quyên góp được số gạo là:

5325+55=5380(kg)

đáp số:5380 kg gạo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8111×9380

1

Lihat jawaban (1)

Mình chưa thấy đáp án đúng ạ

21

Được xác nhận