Square root
VBT
Calculator
magnet

Maii N

20 tháng 9 2022 12:32

câu hỏi

Xin chào em là Ph Maii ạ , đây là môn toán lớp 8 , rút gọn biểu thức ạ


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 12:40

Được xác nhận

<p>Xin chào Ph Maii .</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 1&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Ph Maii .

Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 1 

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: d) 4(x−1)(x+5)−(x+2)(x+5)=3(x−1)(x+2)

1

Được xác nhận