Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:39

câu hỏi

Xem hình vẽ cho biết AB//CD. =60^(∘);=130^(∘). Tính các góc và

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 06:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Hải Y</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Ta có AB//CD</strong></h1><h1><strong>=&gt; góc A+góc D=180<sup>o</sup> (2 góc trong cùng phía)</strong></h1><h1><strong>=&gt; 60<sup>o</sup>+ góc A=180<sup>o</sup></strong></h1><h1><strong>=&gt; góc A=180<sup>o</sup>-60<sup>o</sup>=120<sup>o</sup></strong></h1><h1><strong>Ta có AB//CD</strong></h1><h1><strong>=&gt; góc B+góc C=180<sup>o</sup> (2 góc trong cùng phía)</strong></h1><h1><strong>=&gt; 130<sup>o</sup>+ góc C=180<sup>o</sup></strong></h1><h1><strong>=&gt; góc C=180<sup>o</sup>-130<sup>o</sup>=50<sup>o</sup></strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7

Bài giải chi tiết :  

Ta có AB//CD

=> góc A+góc D=180o (2 góc trong cùng phía)

=> 60o+ góc A=180o

=> góc A=180o-60o=120o

Ta có AB//CD

=> góc B+góc C=180o (2 góc trong cùng phía)

=> 130o+ góc C=180o

=> góc C=180o-130o=50o

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)

0

Được xác nhận